Friday, 25 May 2012

Kursus Jenayah dan Sivil Mahkamah Rendah 2012

Kompleks Mahkamah Muar telah menganjurkan Kursus Jenayah dan Sivil bagi Mahkamah Rendah pada 24 Mei 2012. Kursus ini melibatkan peserta yang merupakan kakitangan dan juga pegawai Mahkamah-Mahkamah di dalam Negeri Johor Darul Takzim. Kursus selama sehari ini telah banyak memberi manfaat dan pengetahuan mengenai tatakerja dan juga prosedur yang terlibat di dalam pengendalian fail-fail jenayah dan sivil. Kompleks Mahkamah Muar 


Para Pegawai dan Kakitangan Mahkamah-Mahkamah di Johor.